Till Start-sidan

Citat ur föreläsningarna

 

»Det är fel att 10–12 åringar ska behöva segla mot beväringar med mustacher«

Robert Lindstrand (1869–1948) när han pläderade för sänkt juniorålder»På grund av mina stora uppoffringar för båtens tillkomst anser jag mig mer eller mindre ha äganderätt till densamma«

Sven Salén (1890–1969) om folkbåten i brev till Tord Sundén»Nu för tiden (1920) finns det knappast en betald gast som är kunnig i annat än att hålla händerna i byxfickorna, röka cigarett och tala och svara ohövligt«

John »Glas-Kalle« Carlsson (1870–1935)»Har ni något bättre än stjärnbåten så kom med det bara«

Eric Hanson, GKSS, under en debatt om båtmaterialet på Sjöfartsmuseet i Göteborg 1958»Ni är ena svåra ungar att hålla reda på, men segla det kan ni«

Junioreldsjälen Carl-David Nilsson i Kullavik (1884–1964)»Ja, jag är förvissad om att vi härigenom i betydligt högre grad skulle gagna vårt lands med rätta populära segelsport än genom att tillhöra Svenska Seglarförbundet och där nedlägga ett arbete som ej röner det minsta förståelse eller framgång«

Theodore Glosemeijer (1864–1932), vice ordförande i GKSS, förespråkar en utbrytning ur Svenska Seglarförbundet 1925 under den 15 år långa tvisten mellan ost- och västkustseglare.


 

Ni är ena svåra ungar att hålla reda på, men segla det kan ni.

Carl-David Nilsson
1884–1964 • junioreldsjäl
i Kullavik